boerderijenfonds

06 572 434 16
(di-ochtend/don-ochtend)
06 578 128 45
(wo)

bureau@boerderijenfonds.nl

www.boerderijenfonds.nl

Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en/ of restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.

Het Boerderijenfonds kan projecten van particuliere eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en kennis. Voorwaarde is dat door herbestemming de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap blijven behouden, dat er meerwaarde voor de leefomgeving ontstaat door nieuwe (maatschappelijke) functies èn dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit wordt verbeterd. Plannen worden daarnaast beoordeeld op de mate van verduurzaming en op draagvlak.

Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds.  Tot 2023 kunnen naar verwachting in totaal 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’