BügelHajema

Vaart NZ 48-50

9401 GN Assen

0592 316 206

info@bugelhajema.nl

www.bugelhajema.nl

BügelHajema

Bedrijfsmissie – U helpen om Nederland mooier, sterker, natuurlijker en leefbaarder te maken.

Uw vraag is ons uitgangspunt. Samen met u gaan wij op zoek naar de vraag achter de vraag. Wanneer we elkaar helemaal begrijpen, kunnen wij op zoek naar een antwoord: een strategie, een proces of een product. Wij zorgen dat wij vertrouwd zijn met uw ruimtelijke omgeving en ook met uw ambtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke doelstellingen en beweegredenen. Zo werken wij: samen, contextgebonden en stap voor stap.

Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

De aandacht voor erfgoed is nadrukkelijk onderdeel van ons werk. Zo helpen wij met name gemeenten met inventarisaties voor karakteristieke en beeldbepalende panden en verwerken dat in bestemmingsplannen. Maar erfgoed gaat ook over landschap en archeologie. Erfgoed draagt bij aan de identiteit van onze omgeving. Het is een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit. Daarom nemen we dit serieus bij ons ontwerpwerk (landschap & stedenbouw) als ook in ruimtelijke plannen (omgevingsvisies, bestemmingsplannen en omgevingsplannen). 

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’