Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Nieuwezijds Kolk 28 1012 PV Amsterdam

020-622 52 92

groningen@heemschut.nl

www.heemschut.nl

Erfgoedvereniging Bond Heemschut

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons met onze ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.

Naast commissies heeft Heemschut ook werkgroepen, die zich op specifieke terreinen inzetten, zoals monumentale kunst en jong erfgoed na 1965.

De commissie Groningen is een van de meest actieve commissies binnen Heemschut. Zij kunnen dit werk alleen maar doen dankzij de steun van onze leden, want Heemschut ontvangt geen structurele subsidies of andere overheidssteun. Wilt u ook erfgoedbeschermer worden? Word lid: www.heemschut.nl/lid-worden.

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’