Online Erfgoedloketfair

Verduurzaam, behoud én geniet!

Op 3 juni 2021 heeft Erfgoedloket Groningen de eerste digitale Erfgoedloketfair georganiseerd. Het programma bevatte allerlei interessante zaken op het gebied van behouden en verduurzamen van uw erfgoed.

U kunt de kennissessies hieronder bij de verschillende podia terugkijken, daarnaast kunt u in de bioscoop en bibliotheek interessante videos en publicaties vinden!

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van financieren & subsidies, of over verduurzamen en onderhouden van uw karakteristieke of monumentale pand, neem dan vooral contact op met het Erfgoedloket Groningen!

De kennissessies

De kennissessies waren onderverdeeld in de drie thema’s van de fair: Verduurzaam, behoud én geniet. Hieronder kunt u de kennissessies per podium terugkijken!
Podium: Verduurzaam
Werken met de Groene Menukaart en Zelfscan: tips en tricks voor verduurzamen

 

 

Energie besparen of duurzaam opwekken?
De Groene Menukaart is een online platform waarmee u een compleet overzicht krijgt van meer dan 70 duurzame mogelijkheden voor uw pand. Inclusief voorbeeldprojecten, rekentools en informatie over regelgeving en financieringen.

Van eenvoudige bespaartips tot energie uit (grachten)water. De Groene Grachten vertelt u over alle mogelijkheden van het platform en de nieuwe pagina’s speciaal ontwikkeld voor de Oldambtster boerderij en het krimpenwoonhuis.

Daarnaast aandacht voor de Zelfscan Duurzaam Monument, een gratis online tool ontwikkeld door het Restauratiefonds en de Groene Grachten. Dit is een aanvullende tool op De Groene Menukaart om aan de hand van een aantal vragen inzicht te krijgen in de duurzame mogelijkheden én de financiering van uw pand.

Verduurzamen, natuurlijk kan dat ook bij monumentale en karakteristieke panden!

Op 3 juni 2021, tijdens de Erfgoedloketfair ‘Verduurzaam, behoud én geniet!’ heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het Erfgoedloket Groningen een kennissessie verzorgt over de verduurzamingsopgave en de rol die erfgoed hierin kan spelen.

In de praktijk: een karakteristiek of monumentaal pand verduurzamen, hoe pak ik dat aan?

Siebe van Seijen (restauratie-architect bij Adema Architecten) en Felix Kusters (specialist duurzaamheid bij stichting ERM) vertellen hoe u daadwerkelijk komt tot een betere energierekening en comfortverhoging in uw pand.
Aan de orde komen:

  • Hoe pak ik het aan, waar begin ik, wat heb ik nodig?
  • Behoud van monumentale/ karakteristieke waarden (bouwtechnisch, uiterlijk)
  • Isoleren; niet zonder te ventileren
  • Hernieuwbare energie en installaties. Wat kan er bij erfgoed?
  • Wat levert het op: energiebesparing, comfort, terugverdientijden.
Podium: Behoud
Subsidie instandhouding rijksmonumenten (SIM) en subsidie woonhuismonumenten

Deze subsidies zijn bedoeld voor onderhoud aan rijksmonumenten met:
– of wél een woonhuisfunctie (subsidie woonhuismonumenten)
– of níét een woonhuisfunctie (subsidie instandhouding monumenten).

Eefje van Duin (Erfgoedloket Groningen) ligt de twee subsidierelingen in een paar minuten kort toe.

Wilt u meer informatie? Mail dan met info@erfgoedloketgroningen.nl, kijk op www.erfgoedloketgroningen.nl of op www.monumenten.nl.

Subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke panden & gemeentelijke monumenten Groningen(SOK)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten in de aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen.

Meike Kompaan (provincie Groningen) geeft u een toelichting op deze regeling.

Wilt u meer informatie? Mail dan met info@erfgoedloketgroningen.nl, kijk op www.erfgoedloketgroningen.nl of neem contact op met het subsidieloket van de provincie Groningen.

Subsidie Regulier onderhoud rijksmonumenten (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen.

Eefje van Duin (Erfgoedloket Groningen) geeft een korte toelichting op deze regeling.

Wilt u meer informatie? Mail dan met info@erfgoedloketgroningen.nl, kijk op www.erfgoedloketgroningen.nl of neem contact op met het subsidieloket van de provincie Groningen.

Subsidie Groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. en rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten.

Gijsje Stephanus van de provincie Groningen geeft een toelichting op deze regeling.

Wilt u meer informatie? Mail dan met info@erfgoedloketgroningen.nl, kijk op www.erfgoedloketgroningen.nl of neem contact op met het subsidieloket van de provincie Groningen.

Financieringsmogelijkheden bij het Nationaal Restauratie Fonds

Grietje Hofstede-Jensma neemt u mee in de verschillende financieringsmogelijkheden die het Nationaal Restauratie Fonds u biedt voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming.

Wilt u meer informatie? Mail dan met info@erfgoedloketgroningen.nl, kijk op www.erfgoedloketgroningen.nl of neem contact op met het Nationaal Restauratiefonds via www.restauratiefonds.nl.

Onderhoud en schadeherstel volgens Praktijkaanpak

Wat komt er zoal kijken bij het onderhouden van een monument? Hoe kom ik tot een effectieve aanpak van schadeherstel? Deze vragen staan centraal tijdens een interactieve workshop waar de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en drie Groningse bedrijven (Jurriens Noord Bouwbedrijf, Kemps restauratie & renovatie en Idefix Loodgieters) aan de hand van allerlei voorbeelden praktische tips geven voor vakkundig onderhoud en herstel van diverse soorten schade. Aan de orde komen:

  • Wat heb ik aan ERM-richtlijnen voor onderhoud en schadeherstel, welke zijn er?

  • Schadeherstel: wat kan en wat mag er? Wat houdt een effectieve Praktijkaanpak in?

  • Historisch schilderwerk: verantwoord en duurzaam

  • Herstel van metalen daken, goten en ornamenten; als opdrachtgever maakt u de keuzes.

Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelnemers kunnen een gratis exemplaar van de waaier ‘Schade aan uw monument- Praktische tips voor vakkundig herstel van stichting ERM aanvragen.

Van plan tot vergunning: win tijd met goed voorwerk en vroegtijdig overleg!

Aan de slag met het verbouwen, verduurzamen en onderhouden van uw monumentale pand? Goed om dan vooraf uit te zoeken voor welke werkzaamheden vergunningen nodig zijn. Naast vroegtijdig contact met de gemeente behoort bijvoorbeeld ook het inschakelen van een goede adviseur / architect tot een goede voorbereiding.

Erfgoedloket Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beantwoorden in deze sessie uw vragen en voorzien u van de nodige tips!

 

(Graag wijzen wij u erop dat vergunningstrajecten voor karakteristieke panden anders verlopen dan bij monumentale gebouwen, zo hoeft hier bijvoorbeeld niet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op te adviseren. Heeft u vragen over vergunningen bij karakteristieke panden, dan informeren de gemeenten en Erfgoedloket Groningen u graag via de informatiemarkt. Of neem op een later moment contact met ons op. Ook presenteert Erfgoedloket Groningen deze zomer een informatiebrochure: ’Ruimte voor karakteristiek’, waarin antwoord wordt gegeven op vragen over karakteristieke panden.)
Podium: Geniet
Tuinen bij historische woningen

Stieneke van der Wal van de Tuinenstichting vertelt over hoe je de inrichting, beplanting en materialen kunt kiezen die passen bij historische panden.

Hoe vergroot je de sierwaarde en benadruk je de eenheid van huis en tuin? Waar moet je aan denken bij het behoud en renoveren van historische tuinen, we geven mooie voorbeelden van tuinen en praktische tips over aanleg en onderhoud.

Goed verzekeren en preventie zorgt voor rust!

Je geniet nog meer van je erfgoed als je weet dat het goed is verzekerd! Daarom een kennissessie over verzekeren. Verzekeraar Donatus stemt zijn expertise, verzekeringsaanbod en bedrijfsvoering volledig af op de behoeften van kerk- en monumenteneigenaren, zowel zakelijke als particuliere eigenaren. Door hun specialisatie kan Donatus een realistische berekening maken van de herbouwwaarde. Donatus stelt aan de hand van een risico-inventarisatie van het gebouw nadere preventie- eisen en –adviezen. De sprekers gaan ook in op de vork-clausule, waarbij vast staat dat de klant, in geval van totaalverlies, niet overgaat tot herbouw in de oude staat van vóór het totaalverlies, maar anders en moderner zal herbouwen.

Nog mooier met Monument en Materiaal!

Stichting Monument & Materiaal in Groningen heeft een grote, rijk gevarieerde voorraad aan bouwmaterialen afkomstig van sloop en of schenkingen. Deze bouwmaterialen zijn beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd.

In een half uurtje krijgt u een impressie van de schatten die er verborgen liggen.

Historische maaltijden, echt genieten!

Historische gerechten krijgen steeds meer aandacht en je kunt ze ook koken in je eigen (historische) keuken. Wat aten ze vroeger en hoe werd er gekookt?
Wat kwam er zoal op tafel bij echte genietmomenten zoals feesten?
En, hoe smaakte het eten van vroeger?

Merit Hondelink, promovenda Archeobotanie aan de Rijksuniversiteit Groningen, weet alles over historisch eten en geeft na afloop van haar kennissessie over dit immateriële erfgoed een geweldig historisch recept om thuis uit te proberen.