Gemeente Groningen

postbus 30026 9700 RM Groningen

14 050

erfgoed@groningen.nl

www.gemeente.groningen.nl

Gemeente Groningen

Er zit een duidelijke stijgende lijn in het aantal omgevingsvergunningen voor het verduurzamen van monumenten. Als ook u plannen heeft voor het verduurzamen van uw monument, is het belangrijk om advies op maat in te winnen. Ieder pand is immers uniek. Energiebesparende of comfort verhogende maatregelen mogen de waardevolle onderdelen van uw pand niet aantasten. Bovendien is het van belang dat maatregelen op elkaar zijn afgestemd omdat het evenwicht tussen vocht, ventilatie en warmte kwetsbaar kan zijn. Net als voor andere ingrepen aan uw monument, geldt voor energiebesparende maatregelen dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen bij de gemeente.

Erfgoed.Groningen.nl van de Vakgroep Erfgoed is het kenniscentrum van de gemeente Groningen voor erfgoed, monumenten en archeologie van de gemeente Groningen, informeert. De vakgroep adviseert en doet onderzoek naar het Groningse erfgoed. Op de website vindt u alles over vergunningen, subsidies, stadsgeschiedenis, beleid, Richtlijnen Onroerend Erfgoed Groningen (ROEG), onze organisatie en specifieke restauratiewerkzaamheden zoals duurzaamheid.    

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’