Groninger Dorpen

Hendrik Westerstraat 24 9791 CT Ten Boer

050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

www.groningerdorpen.nl

Groninger Dorpen

Groninger Dorpen is de koepel van alle dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties in Groningen. Wij versterken de leefbaarheid in dorpen voor alle inwoners, zodat zij fijn kunnen wonen in hun dorp.

Dat doen we door het ondersteunen van initiatieven, het behartigen van belangen, het stimuleren van innovaties en het aanjagen van kansen van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen en andere organisaties die actief zijn op het platteland.

Groninger Dorpen helpt aanvragers bij het voorbereiden van hun aanvraag bij het Loket Leefbaarheid. Loket Leefbaarheid is een subsidieregeling van Nationaal Programma Groningen. Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Je kunt maximaal € 10.000,– aanvragen voor jullie leefbaarheidsinitiatief.

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’