Groninger Instituut voor Archeologie

Poststraat 6

9712 ER Groningen

(+31 50) 36 36712

gia@rug.nl

www.rug.nl/research/groningen-institute-of-archaeology/

Groninger Instituut voor Archeologie

Het Groninger Instituut voor Archeologie verzorgt, zoals de naam al zegt, de studie archeologie binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het vakgebied archeologie kun je je in diverse disciplines specialiseren, waaronder archeobotanie. Dit is de studie van plantaardige resten (o.a. vruchten, zaden en stuifmeel) die worden aangetroffen bij archeologische opgravingen.

Dergelijke resten kunnen worden gebruikt voor het bestuderen en reconstrueren van de mens-plant relaties in het verleden. Welke invloed oefenden onze voorouders uit op de lokale vegetatie? Welke planten werden gebruikt door mensen en om welke redenen? Welke planten werden van waar geïmporteerd? Wat at men en hoe veranderde dat?

Met behulp van een microscoop worden de plantenresten in detail bekeken. Zo kunnen archeobotanisten ze analyseren, determineren en identificeren. De soortenlijst die naar aanleiding van het onderzoek wordt samengesteld, vormt de basis van het verhaal over het plantgebruik in het verleden.

Door verschillende vakgebieden te combineren, zoals archeologie en antropologie, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde, kunnen we nog meer leren van en vertellen over het plantgebruik in het verleden. Dit type onderzoek smaakt naar meer!

 

(Foto gemaakt door:Dirk Fennema )

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’