Holstein architecten

Helperpark 302 9723 ZA Groningen

050 577 0059

kholstein@holstein-restauratie.nl

www.holstein-restauratie.nl

Holstein architecten

Het bureau in Groningen voor zorgvuldige en verantwoorde ontwerpen ten behoeve van herstel, herbestemming, aanpassing en uitbreiding van monumentale panden en cultureel erfgoed.

De doelstelling van het bureau is samen te vatten door de inzet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen. Dit houdt in dat het bureau zich enerzijds heeft gespecialiseerd in technieken ten behoeve van behoud, herstel, vervanging en consolidatie van de authentieke bouwsubstantie. Het bureau staat voor de harmonische modificatie en transformatie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen.

Anderzijds staat het bureau ook voor harmonische ingrepen en aanpassingen in bestaande waardevolle gebouwde omgevingen. Het aanpassen en mogelijk uitbreiden van een monument ten behoeve van gebruik, met het verbeteren van het comfort is tenslotte een garantie voor behoud.

Holstein Restauratie Architectuur werkt onder andere in opdracht voor particulieren, bedrijven, stichtingen, gemeenten en waterschappen. De opdrachten zijn uiteenlopend van kleine renovaties, badkamers en uitbouwen tot en met restauratie- en herbestemmingsprojecten van enkele miljoenen.

Binnen het bureau is veel kennis voor zorgvuldig behoud van cultureel erfgoed en bouwkundige oplossingen. Naast de restauratie van onder andere boerderijen, kerken en bedrijfscomplexen is het bureau ook gespecialiseerd in de restauratie van waterstaatkundige objecten als bruggen en sluizen.

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’