Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 in Groningen

0800 4444 111

contact@schadedoormijnbouw.nl

www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het IMG heeft tot taak schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.

Dat doet het IMG door te besluiten over aanvragen tot vergoeding van schade. Het kan om alle vormen van schade gaan, zoals fysieke schade aan gebouwen, waardedaling van woningen en immateriële schade. Ook handelt het IMG meldingen van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS) af.

Het bestuur van het IMG stelt zelf zijn werkwijze vast en doet dit zonder aanwijzingen vanuit de rijksoverheid of de NAM. Het IMG zorgt dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de exploitant (NAM) wordt afgewikkeld zonder enige invloed van die exploitant. Verder is het IMG niet gebonden aan een budget voor wat betreft de schadevergoedingen en vergoedt de schade zolang deze zich voordoet.

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’