Libau

Hoge der A 5 9712 AC Groningen

050 312 65 45

info@libau.nl

www.libau.nl

Libau

Libau is dé onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. De organisatie is in 1928 opgericht als provinciale schoonheidscommissie en in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de huidige organisatie. Wij ontlenen onze naam aan het middeleeuwse pakhuis waarin wij ons kantoor hebben.

Onze doelstelling is de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en Drenthe. Daartoe adviseren wij Groninger en Drentse gemeenten, organisaties en particulieren vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand en cultuurhistorie. Tevens vormen wij een personele unie met de Monumentenwacht Groningen.

Onze integrale benadering en jaren lange ervaring met het erfgoed in Groningen en Drenthe zetten wij natuurlijk ook in voor het Erfgoedloket Groningen om eigenaren, bewoners en gerbuikers van erfoedpanden in het aardbevingsgebied zo veel mogelijk op weg te helpen.

 

 

 

 

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’