Monumentenwacht

Hoge der A 5 9712 AC Groningen

050 589 15 85

info@monumentenwachtgroningen.nl

www.monumentenwachtgroningen.nl

Monumentenwacht

Stichting Monumentenwacht Groningen is sinds 1973, dé onafhankelijke adviseur voor eigenaren en beheerders van cultureel erfgoed in de provincie Groningen.

Het doel van de stichting is het verval van cultuurhistorische bouwwerken in Groningen te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen.

Sinds 2002 is de Monumentenwacht Groningen gehuisvest in Pakhuis Libau. Monumentenwacht Groningen is lid van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland.

De Monumentenwacht heeft zelf geen belang bij de uitkomsten van een inspectie/uitvoering van werkzaamheden. In feite vormt het object onze opdrachtgever.

Naast de periodieke bouwkundige inspecties verzorgen wij aanvullende “OOM” werkzaamheden (Ondersteuning Onderhoud Monumenten). De eigenaar kan daarmee beter toegerust worden om ‘partij’ t.o.v. de aannemer en specialist te zijn.

De aanvullende werkzaamheden zijn dan ook gericht op het ontlasten en ondersteunen van de eigenaar/beheerder bij onder meer de financiële raming, subsidieaanvragen en het opstellen van onderhoudsplannen.

Vanzelfsprekend zijn we ook betrokken bij schade aan monumenten door aardbevingen. Onze wachters kennen de gebouwen van onze abonneehouders immers door en door en zijn getraind in het waarnemen van veranderingen in het casco en in constructieonderdelen.

 

 

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’