Nationaal Coördinator Groningen

Paterswoldseweg 1, 9726 BA Groningen

088 041 44 77

www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

Nationaal Coördinator Groningen

Middeleeuwse kerken, wierden, molens en dijken, archeologische vindplaatsen, statige borgen en monumentale woningen maken Groningen uniek en herkenbaar. NCG wil het karakter van Groningen behouden. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het onderzoeken en versterken van deze gebouwen. 

De manier van onderzoeken en versterken hangt af van het type gebouw. NCG maakt onderscheid tussen monumenten, karakteristieke of beeldbepalende gebouwen. Woont u in een bijzonder gebouw? Of woont u op een terrein van archeologische waarde? Dan zijn bij de opname en beoordeling van uw pand experts op het gebied van bouw- en cultuurhistorie betrokken. Bij het uitvoeren van versterkingsmaatregelen houden we rekening met erfgoedwetgeving.

NCG is in dit proces het centrale tussenpersoon. Samen met u bekijken we welke versterkingsmaatregelen nodig zijn en hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen koppelen aan behoud en restauratie van uw pand. Zo gaan toekomstbestendig en veilig erfgoed hand in hand. Op de Erfgoedfair zijn wij aanwezig om uw vragen over de versterking van uw erfgoedpand te beantwoorden.

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’