Nederlandse Tuinenstichting

Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam

020 6235058

info@tuinenstichting.nl

www.tuinenstichting.nl

Nederlandse Tuinenstichting

De Commissie Groen Erfgoed van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) komt op voor groen erfgoed dat wordt bedreigd zoals cultuurhistorisch waardevolle landschappen, tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen enzovoorts.

Groen erfgoed staat vaak onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. De Commissie Groen Erfgoed onderzoekt welke hulp geboden is wanneer groen erfgoed in de knel dreigt te raken. Daarin wordt zij bijgestaan door deskundige adviseurs. Stieneke van der Wal is al jarenlang adviseur in Groningen. Zij heeft o.m. een bijdrage geleverd aan het nieuwe beplantings- en uitvoeringplan voor het rijksmonumentale Oosterpark in Hoogezand.

Wilt u meer weten over de activiteiten van de Commissie: https://www.tuinenstichting.nl/monumenten/actueel

Als u de Commissie op de hoogte wilt stellen van bedreigd groen erfgoed dan kan dat via: https://www.tuinenstichting.nl/monumenten/lopende-acties/

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’