Privacyverklaring

Algemeen

In het kader van uw aanmelding voor de Erfgoedloketfair van het Erfgoedloket Groningen, verstrekt u
persoonlijke gegevens.

U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed
mogelijk te waarborgen is deze Privacy Verklaring opgesteld. Hiermee wordt door Libau, als organisatie
onder het Erfgoedloket Groningen, uitvoering gegeven aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze Privacy Verklaring is te lezen met welke doelen uw gegevens worden verwerkt, aan wie uw gege-vens (indien van toepassing) mogelijk worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en met welke vragen over de
verwerking van uw persoonsgegevens u bij ons terecht kunt.

 

Doeleinden van het verwerken van de gegevens

Binnen het Erfgoedloket Groningen worden onder andere de volgende gegevens verzameld: naam (con-tact-persoon), (e-mail)adres, uw woonplaats en uw achtergrond (privaat of professioneel geïnteresseerd in de fair).
Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw toegang tot de fair zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Gebruik van gegevens

Voor de Erfgoedloketfair worden uw gegevens door het Erfgoedloket Groningen digitaal verzameld,
geregistreerd, behandeld en verwerkt. Deze digitale systemen worden door Libau opgezet en onderhou-den.

Mogelijk zal Libau gebruik maken van (delen van) uw geanonimiseerde gegevens (als reden van interesse in de fair) voor trendanalyses: wetenschappelijke, statistische en historische doeleinden, om onder andere beter
inzicht krijgen in de behoefte van de erfgoedeigenaren in Groningen.

 

Wijze van verwerking van uw gegevens

Libau heeft goed beveiligde IT-systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. De wijze van verwer-king van uw gegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Toestemming geven

Als u zich aanmeldt voor de Erfgoedloketfair van het Erfgoedloket Groningen, gaat u akkoord met:
• Het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van uw aanmelding voor de fair,
• Opnames van de digitale kennissessies.
Wilt u dat na uw bezoek aan de fair, uw gegevens worden vernietigd uit onze digitale IT-systeem kunt u dit bij het Erfgoedloket melden.

 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u later weten waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, kunt u daarover mailen met info@erfgoedloketgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met 050 313 27 09.