Provincie Groningen

Sint Jansstraat 4 9712 JN Groningen

050 – 316 49 11

info@provinciegroningen.nl

www.provinciegroningen.nl

Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft aandacht voor het regionale culturele erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en het landschap door zich onder andere te richten op het behouden van de monumentale en karakteristieke waarden van erfgoedpanden met daarnaast de (her)ontwikkeling voor de volgende generaties. We zien dat onderhoud van groot belang is voor de instandhouding van erfgoedpanden. Dit is de reden dat de provincie verschillende subsidieregelingen uitvoert voor zowel rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. We verstekken subsidie voor groot onderhoud waaronder restauratie aan rijksmonumenten (GRRG), subsidie voor regulier onderhoud aan rijksmonumenten (RORG) en subsidie voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK). Hiermee willen we ervoor zorgen dat de positie van het erfgoed in Groningen minder kwetsbaar wordt en de gebiedsidentiteit versterken.

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’