Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort

(033) 421 7 456

info@cultureelerfgoed.nl

www.cultureelerfgoed.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Over de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

 

Over onze inzet in Groningen

De RCE zet zich samen met Nationaal Coördinator Groningen, de provincie, gemeenten en erfgoedorganisaties in om het Gronings erfgoed te kunnen behouden en door te ontwikkelen en biedt ondersteuning aan de eigenaren ervan. Het doel is om een balans te vinden tussen de risico’s voor hen verminderen en de monumentale waarde in stand houden. Bij het versterken van monumenten is er in alle gevallen sprake van maatwerk, omdat deze ingreep hun karakter kan aantasten. Sinds 2016 helpt een afwegingskader de betrokken organisaties zorgvuldig met veiligheid, cultuurhistorie en leefbaarheid rekening te houden. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het meten van bewegingen van versterkte monumenten om zo meer te leren over het effect van de ingreep. Sinds 2018 heeft overheid met extra geld bijna vijfhonderd subsidies aan eigenaren van rijksmonumenten verleend voor onderhoud en restauratie.

 

Bezoek onze kennissessies!

Tijdens de fair geven wij de volgende sessies:

  • 16.15 – 17.00 uur | Verduurzaam uw monument (in zaal Verduurzamen)
  • 17.30- 18.00 uur | Wat is vergunningplicht? (in zaal Behoud)  

 

Bezoek onze stand!

Wilt u meer informatie over subsidies voor rijksmonumenten, een omgevingsvergunning vanwege ingrijpende werkzaamheden aan uw monument of verduurzaming? Dan nodigen we u van harte uit om met een van onze experts in gesprek te gaan in onze digitale stand.

 

U kunt op de volgende tijdstippen terecht voor de volgende onderwerpen:

  • 15.00-16.00 uur > subsidies en omgevingsvergunning
  • 16.00-17.00 uur > verduurzaming
  • 17.00-18.00 uur > subsidies en omgevingsvergunning
  • 18.00-19.00 uur > verduurzaming
  • 19.00-20.00 uur > subsidies en omgevingsvergunning

 

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’