Erfgoedloketfair – Standhouders

Naast het Erfgoedloket zelf zijn natuurlijk onze vaste partners van de inloopbijeenkomsten aanwezig. Daarnaast is ook een bredere selectie organisaties ter plaatse om uw vragen te beantwoorden.

Hieronder houden wij bij welke standhouders zich hebben aangemeld.

Erfgoedloket Het Erfgoedloket Groningen is het informatiepunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden in Groningen. Het Erfgoedloket biedt ondersteuning en advies bij instandhouding van uw gebouw. U vindt bij ons informatie over het bezitten van een monumentaal pand: van onderhoud en restauratie, financiering en subsidies, tot duurzaamheid en herbestemming. Maar natuurlijk ook over schadeherstel en versterking.
Provincie Groningen Subsidieverstrekker voor groot onderhoud en regulier onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen. Met deze regelingen wordt uitvoering gegeven aan het Groninger Erfgoedprogramma 2020-2023.
Monumentenwacht Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht van uit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Daartoe inspecteren wij bij onze abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed. En dat doen we inmiddels ruim veertig jaar!
RCE De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Samen met anderen zijn wij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water. Kennis is ons kapitaal.
Agroprogramma In maart 2021 is de provincie Groningen gestart met de uitvoering van een Agroprogramma voor het aardbevingsgebied. Doel is om een integrale oplossing te realiseren bij boerenbedrijven in het aardbevingsgebied die te maken hebben met schade en versterking en bij te dragen aan een toekomstbestendig ontwikkelingsperspectief voor de agrarische sector in Groningen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met diverse partijen, waaronder de aardbevingsgemeenten, de betrokken ministeries, de Nationaal Coördinator Groningen, het Instituut Mijnbouwschade en vertegenwoordigers van de agrarische sector. 
Vereniging Groningen Monumenteneigenaren Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan lid worden van onze vereniging.
Groninger Dorpen Groninger Dorpen is een vereniging met meer dan 250 leden die gaan voor de leefbaarheid van de Groningse dorpen, en lid van het Gasberaad. U kunt uw verhaal, ervaringen, signalen bij ons kwijt. Wij kunnen vertellen over onze inzet en meedenken over situaties en initiatieven.
IMG Het Instituut Mijnbouwschade Groningen voert het Besluit mijnbouwschade Groningen uit dat samen met het nieuwe schadeprotocol sinds 19 maart 2018 van kracht  is. Het gaat daarbij om het afhandelen van vele duizenden schades. Opname en beoordeling van en besluit over deze schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig op een betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze. Gesteund door een organisatie van zaakbegeleiders en een schadeloket, vanuit Groningen, in samenwerking met regionale bestuurders en belangenorganisaties. Bewoners krijgen waar gewenst persoonlijke ondersteuning. Om zo bij te dragen aan een toekomst voor allen die schade ondervinden van mijnbouw in Groningen.
NRF Het Nationaal Restauratiefonds zet zich elke dag in voor het in stand houden van onze monumenten. Het Restauratiefonds helpt eigenaren om deze bijzondere gebouwen duurzaam te gebruiken door erin te wonen, te werken of te ontspannen door het bieden van maatwerkfinancieringen en kennis van het proces. In Groningen ondersteunt het Restauratiefonds monumenteigenaren onder meer met laagrentende leningen uit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen.  Laat u door het Restauratiefonds informeren over de mogelijkheden als u een monument of karakteristiek pand gaat restaureren, verduurzamen of herbestemmen.
NCG Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.
Monument en Materiaal De stichting Monument & Materiaal is opgericht in 1983. De doelstellingen zijn:
Het verwerven, tijdelijk opslaan en voor hergebruik beschikbaar stellen van oude bouwmaterialen.
Het meewerken aan de uitwerking archeologisch onderzoek in de stad Groningen.
Het verzorgen van publicaties, lezingen en exposities, op het terrein van de cultuurhistorie in de drie noordelijke provincies.
Gemeenten Zowel gemeenten als provincie zetten zich in voor hun inwoners en informeren hen over ontwikkelingen en plannen die hun regio aan gaan. De volgende gemeenten zijn aanwezig tijdens de Erfgoedloketfair:
– Groningen
– Het Hogeland
– Oldambt
Heemschut De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons met onze ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.
Stut en Steun Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen. We bieden (be)grip en ondersteuning aan bewoners en MKB’ers in het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade. Ons team probeert antwoorden te geven op grote en kleine vragen die met aardbevingsschade, bouwkundig versterken en de diverse regelingen te maken hebben. Van eenvoudige, praktische vragen tot complexe vragen: wij zijn er om samen met u een oplossing te zoeken, we staan aan uw kant. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en zijn dus op de hoogte van wijzigingen en aanpassingen in het proces. U hoeft hierdoor niet alles zelf uit te vinden, wij helpen u graag verder.
Veldman & Veltman

Sinds 1996 houden wij ons bezig met de restauratie en reconstructie van historisch schilderwerk. Kleurhistorisch onderzoek is hierbij vaak het startpunt, en een op zichzelf staande discipline.

Respect voor de historie staat bij ons voorop. Een goede samenwerking en heldere communicatie met de opdrachtgever en diverse andere betrokken partijen uit de erfgoedsector is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Wij zijn met name werkzaam in monumentale woonhuizen, boerderijen en kerkinterieurs.

Ons bedrijf heeft een werkplaats in de Biotoop in Haren.

SIO2 winkel en galerie Een galerie, winkel, studio, werkplaats en glasblazerij voor glas en glaskunst in Groningen. Hein van de Water en Jakobine von Dömming werken zelfstandig maar ook in samenwerkingsverband. SiO2 houdt zich sinds begin 1985 bezig met het uitvoeren van monumentale projecten in glas.In de goed geoutilleerde studio (ca. 300 m2) wordt gewerkt met bijna alle denkbare koud, warm en heetglas technieken. Dit is ook de ruimte waar workshops worden gehouden en projecten worden uitgevoerd.Opdrachtgevers zijn kunstenaars,  architecten en particulieren.
Castellanos afbouw

Ons bedrijf kent meerdere specialiteiten: afbouw, stukadoors- en terrazzowerkzaamheden. Ook zijn wij specialist in betonlook wanden en -vloeren. Een ideale combinatie omdat het gehele pakket van afbouw en verfraaiing van uw huis bij ons onder één noemer valt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de complete renovatie en inrichting van uw badkamer of keuken. In samenwerking met onze electricien, loodgieter en/of meubelmaker bieden wij u hoogwaardig vakmanschap.
Ons bedrijf met showroom is gevestigd aan de Cuxhavenweg 5d te Groningen. Ons werkgebied omvat de drie noordelijke provincies; Groningen, Friesland en Drenthe.

Wij zijn bewust kleinschalig gebleven. Hierdoor kunnen wij klantgericht werken en kunnen wij voldoen aan uw ideeën. Door samen met u na te denken over uw wensen ten aanzien van de afwerking van uw huis, kunnen wij u optimale kwaliteit bieden. Verder zijn we door onze kleinschalige opzet flexibel gebleven en kunnen we inspelen op uw planning. Indien u wilt kunnen wij u adviseren bij het kiezen van de kleuren van de afwerking binnen uw interieur . Ook is het mogelijk een ontwerp te laten maken voor de afwerking van uw huis of voor een specifiek terrazzoproduct, zoals bijvoorbeeld een schouw. Wij willen u graag van dienst zijn bij uw kleine of grote verbouwing!

Caspers Smederij Ron Caspers ontwerpt en maakt o.a. hekwerken, objecten en sculpturen in staal, smeedijzer, brons, messing, koper en rvs voor diverse opdrachtgevers zoals bedrijven, architecten en particulieren. 
Laurenshout Laurenshout is een ambachtelijk timmer- en restauratiebedrijf met een passie voor panden met geschiedenis. Bij het restaureren proberen we zoveel mogelijk het oude materiaal en de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Daarnaast leveren we nieuw timmerwerk op maat, naar historisch voorbeeld of naar nieuw ontwerp.
Kwaliteit staat  voorop, en dat betekent bij ons zorgvuldigheid, oog voor detail èn kennis van ambacht en bouwhistorie.  Daarbij passen we nieuwe inzichten toe wat betreft duurzaamheid en materiaalontwikkeling. Zo vinden we de beste maatwerkoplossingen voor zeer uiteenlopende vragen. Ons werk varieert van kleinere opdrachten, zoals het maken en restaureren van deuren, kozijnen en vloeren, tot grotere timmer- en restauratiewerken, zoals verbouwingen van boerderijen. We werken daarbij zo milieubewust mogelijk en we werken graag met ecologische bouw- en isolatiematerialen. Laurenshout is een gecertificeerd restauratietimmerbedrijf volgens de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde.
Hoekstra bedrijfshygiëne Hoekstra Bedrijfshygiëne gebruikt in de bestrijding van houtaantasters, ongedierte, schimmels en zwammen innovatieve, effectieve en milieuvriendelijke methodes. Hoekstra Bedrijfshygiëne is gediplomeerd specialist in het bestrijden van ongedierte, houtaantastende insecten en zwammen. Wij zijn lid van NVPB (Nederlandse Vereniging Plaagdierenmanagement Bedrijven) en SVO gediplomeerd (Stichting Vakopleiding Ongedierte). Daarnaast leveren wij onderhoudscontracten aan vele klanten en kunnen wij inspecties op maat verrichten voor een eventueel HACCP rapport.
DAAD Met het samengaan van DAAD Architecten en het gerenommeerde restauratiebureau OVT Architecten uit Groningen wordt conceptuele kracht en een ruime en gerenommeerde ervaring in restauratie van historische gebouwen gecombineerd. Met meer dan 30 jaar ervaring werken wij aan de instandhouding van belangrijke monumenten zoals de Martinitoren, de Martinikerk, verschillende monumentale hofjes en de Burcht in Wedde. Ook zijn we verantwoordelijk voor succesvolle transformaties zoals het Voormalige Werkgesticht te Veenhuizen, Het Paleis te Groningen of de Faculteit Theologie in Groningen. Belangrijke diensten die wij voor u kunnen verrichten zijn het maken van restauratieplannen, herbestemming- en verduurzamingsadvies en het maken van (meerjaren)onderhoudsplannen. We hebben ruime ervaring met herstel van bevingsschade en planvorming voor versterking van monumenten. We kunnen plannen uitwerken van de eerste opname van gebreken, opmetingen, technische opnames, calculaties/ begrotingen, bestekken, subsidieaanvragen en toezicht en directievoering tijdens de bouw. Wij weten goed de weg te vinden bij het aanvragen van subsidies zoals SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), GRRG-subsidie (Groot onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen), RORG-subsidie (Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen) en ondersteuning bij aanvragen Nationaal Restauratiefonds (NRF).