Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Burgemeester van Reenensingel 101 2803 PA Gouda

085-4862480

secretariaat@stichtingERM.nl

www.stichtingERM.nl

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een onafhankelijke, professionele netwerkorganisatie voor monumenteneigenaren, ontwerpers, uitvoerders en toezichthouders. Samen werken zij praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Alle kennis in de richtlijnen maakt ERM voor u beschikbaar met o.a. websites, nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten.

ERM werkt aan onderhoud, restauratie en verduurzaming in monumentenzorg

ERM deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. Wij stellen hiervoor richtlijnen, publicaties en filmpjes beschikbaar. Bijvoorbeeld over thema’s als verduurzaming van gebouwd erfgoedgroen erfgoed en bemalen/verdroging in de omgeving van een monument.

Restauratiekwaliteit herkent u aan het ERM-logo

Erkende bedrijven mogen het ERM-logo Restauratiekwaliteit voeren. Onafhankelijk en objectief getoetst door deskundigen. Hiermee laten deze bedrijven zien dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld. 

Mochten de medewerkers in gesprek zijn of niet aanwezig zijn dan kunt u uw vraag ook stellen via de onderstaande button ‘Ik heb een vraag’