Erfgoedloketfair 2023 – Programma

Hieronder ziet u het programma van 22 juni 2023.

Op het plein aan de Wijkstraat vindt u tussen 15:00 en 20:00 de informatiestands van het Erfgoedloket Groningen en haar partners. In het Oude raadhuis spelen wij tussen 15:00 en 20:00 verschillende informatievideo’s en eerdere lezingen/webinars af. Tussen de beide orgelspel momenten zal er gelegenheid zijn het orgel te bekijken onderleiding van de organist van de Nicolaïkerk.

Mocht u niet kunnen wachten? Dan kunt u hier de kennissessies uit 2021 terugkijken.

15:00 start Erfgoedloketfair

Plein aan de Wijkstraat

Nicolaïkerk

Het Oude raadhuis

I

n

f

o

r

m

a

t

i

e

m

a

r

k

t

 

15:15 presentatie: Onderhoudssubsidie karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

De subsidie “Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)” is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten in de aardbevingsgemeenten binnen de provincie Groningen.

Tijdens de presentatie geeft Henk Veldhuizen van de provincie Groningen een toelichting op de regeling, daarnaast is er natuurlijk de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

16:00 Orgelspel

Orgelbespeling door Vincent Hensen-Oosterdijk

16u00
F. Tunder (1614-1667)
– Praeludium in F
– Canzona in G

H. Scheidemann (1595-1663)
– Praeambulum in G
– Alleluia, Laudem dicite (naar een motet van Hans Leo Hassler)

J. S. Bach (1685-1750)
– Pastorale in vier delen

16:30 presentatie: Historisch kleurgebruik in uw erfgoedpand

Gepkienes Brouwer is onafhankelijk kleuronderzoeker, kleuradviseur en restauratie- en decoratieschilder. 

In de lezing neemt hij ons mee in de wereld van (Noord-Nederlands) historisch decoratief kleurgebruik.

Vanuit zijn passie voor de eigenheid en het individuele karakter van schilderwerk deelt hij zijn kennis en ervaring op het gebied van ambachtelijke materialen en technieken.

Raak geinspireerd over historisch kleurgebruik in uw erfgoedpand! 

17:45 presentatie: Onderhoud aan uw erfgoedpand, praktische tips en handvatten

De Monumentenwacht Groningen zet zich al 50 jaar in voor het goed in de benen houden van het gebouwde erfgoed in onze provincie.

In de presentatie op de Erfgoedloketfair delen zij graag met u kennis en ervaringen van deze afgelopen 50 jaar.

Met concrete voorbeelden uit de praktijk geven zij tips en tricks voor het sober en doelmatig onderhouden van uw erfgoedpand.

Na afloop van de presentatie is er natuurlijk de gelegenheid tot het stellen van vragen.

18:30 presentatie: Het verduurzamen van erfgoedpanden: ontwikkelingen, voorbeelden en gesprek

Verduurzaming is een belangrijk thema voor eigenaren van erfgoedpanden, mede daarom zijn er met enige regelmaat ontwikkelingen op beleidsniveau en in de praktijk. Tijdens de lezing neemt Maarten Vieveen (erfgoedadviseur Erfgoedloket Groningen) u mee met de ontwikkelingen op nationaal niveau en enkele praktische lessen over verduurzaming van erfgoedpanden. Aan het eind is er gelegenheid voor vragen en gesprek met Maarten en met Daan Wolthuis (bouwkundig consulent RCE).

19:15 presentatie: Onderhoudssubsidie karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

De subsidie “Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)” is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten in de aardbevingsgemeenten binnen de provincie Groningen.

Tijdens de presentatie geeft Henk Veldhuizen van de provincie Groningen een toelichting op de regeling, daarnaast is er natuurlijk de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

19:45 Orgelspel

Orgelbespeling door Vincent Hensen-Oosterdijk

Anoniem (1599)
– Brande champagne

J. S. Bach (1685-1750)
– Toccata en Fuga in d

Grunnegs Laid (drie verzen)

I

f

o

r

m

a

t

i

e

v

i

d

e

o

‘s

20:00 einde Erfgoedloketfair